Julehjælp 2023

For dig, der bor i Struer Kommune. Vi regner pt. med at kunne hjælpe mindst 120

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Har du andre ønsker vælg neden for

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Du kan desværre ikke fortsætte via dette skema
For at søge julehjælp – kontakt Ydelseskontoret, Jobcentret på tlf 96848299

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

SAMTYKKEERKLÆRING

Når jeg indsender ansøgningen, giver jeg samtidig mit samtykke til, at Struer Frivilligcenter (CVR 33302940) i forbindelse med uddeling af årets julehjælp modtager og kan behandle de indtastede personoplysninger


Videregivelse og kontrol

Struer Frivilligcenters behandling af oplysningerne vil bestå i, at centret digitalt modtager, registrerer, opbevarer og håndterer disse oplysninger for at kunne uddele årets julehjælp, fx for at kunne give mig besked om uddelingen ved brev, telefon, sms og/eller email og i samarbejde med kirkerne i Struer Provsti sikre, at ingen modtager fra begge lokale julehjælpsuddelinger, så flere kan få julehjælp. Oplysningerne slettes efter uddeling af julehjælpen og senest 1. marts 2024.

Oplysningerne kan videregives julehjælpens samarbejdspartnere i Røde Kors Struer og Struer Kommune.
Jeg er opmærksom på, at de angivne oplysninger er korrekte. Struer Frivilligcenter og Struer Kommune kan udføre stikprøvekontrol af oplysningernes rigtighed.
Jeg er videre opmærksom på, at mit samtykke til enhver tid kan trækkes tilbage. Tilbagetrækning kan ske ved henvendelse til Struer Frivilligcenter.

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25