De 9 værktøjkasser

FriSe har udviklet en række ´værktøjskasser´, som ligger i Frivilligcenteret, som du kan låne. Værktøjskasserne er mapper med enkle beskrivelser af, hvordan I kan arbejde med et emne i en bestyrelse eller et team. Emnerne i ´værktøjskasserne er følgende

1. Et klart mål og en projektplan

Værktøjskasse nr. 1 hjælper dig og din forening godt igang med jeres projekt, ved at give jer værktøjer til at sætte et klart mål og til at lave en realistisk projektplan..

                            læs mere

2. Idéudvikling

Værktøjskasse nr. 2 hjælper dig og din forening godt i gang med at idéudvikle, ved at give jer værktøjer til at formulere opgaver, udvælge idéer og...

                         
                            læs mere

3. Konfliktafdækning

Værktøjskasse nr. 3 hjælper dig og din forening med at håndtere små og store konflikter, ved at give jer værktøjer til at afdække konflikten og til at komme videre..

                            læs mere

4. Bliv synlig

Værktøjskasse nr. 4 hjælper dig og din forening godt  på vej til at blive synlig og attraktiv, ved at give jer værktøjer til at fortælle den rigtig..

                             læs mere

5. Rekruttering af frivillige

Værktøjskasse nr. 5 hjælper dig og din forening godt igang med at finde de rigtige frivillige til jeres forening, så I får lige de ressourcer, som I har brug for..

                            læs mere

6. Effektive møder & arrangementer

Værktøjskasse nr. 6 hjælper dig og din forening godt igang med at gøre en ende på ukonstruktive, forvirrende møder og dødsyge arrangementer, ved at....

                            læs mere

7. Skab faglige netværk

Værktøjskasse nr. 7 hjælper dig og din forening igang med at danne et fagligt netværk, hvor I kan udveksle erfaringer, idéer og værktøjer.

                            læs mere

8. Find viden i netværket

Værktøjskasse nr. 8 hjælper dig og din forening til at udnytte jeres netværk bedre, så I kan få den viden og de ressourcer I har brug for.

                         læs mere

9. Erfaringsbaseret gruppe

Værktøjskasse nr. 9 hjælper dig og din forening godt igang med at starte en selvhjælpsgruppe, I får værktøjer til at sætte klare mål for...
                   
                         læs mere

10. Foundrasing

Værktøjskasse nr. 10 hjælper dig og din forening at få styr på hvilke resourser i søger og hvor I kan søge dem...

                            læs mere

Rådgivning og sparing


Få rådgivning og sparring – med udgangspunkt i dit behov
Du kan få et overblik over de hovedområder, vi tilbyder rådgivning inden for, i menuen til højre. Har I andre behov, så tag endelig fat i os, så vi kan finde den rette hjælp og støtte til jer[/inset] Har I brug for konsulentbistand eller sparring til at komme videre – for at blive mere synlige, skaffe flere frivillige eller udarbejde nye tilbud og projekter?

Hver dag møder vi mange engagerede og dygtige frivillige og ansatte i de lokale foreninger. Vi oplever, at foreninger - uanset ressourcer eller kompetencer - kan have brug for andre øjne på deres daglige praksis, eller at de møder udfordringer og opgaver, som det kan være svært at løse selv.

Hvis I savner viden, inspiration, sparring eller redskaber, tilbyder vi råd og vejledning om frivillige socialt arbejde og om foreningsudvikling og drift. Vi er sat i verden for jer – og vi vil gerne medvirke til, at jeres foreningsaktiviteter bliver så gode som mulige - for både brugere, frivillige og ansatte.

Jeres behov er udgangspunktet
Vi ligger ikke inde med en facitliste med løsningen på jeres udfordring – for løsningen er i høj grad afhængig af jeres konkrete behov og specifikke omstændigheder. Det er jer, der kender jeres forening og frivilligmiljø bedst.

Vi bidrager til løsningen med en bred indsigt i foreningslivet og det frivillige sociale arbejde, der kan give nye perspektiver på jeres forening og arbejde. Og vi har et stort netværk, hvor vi kan hente viden og støtte. Hvis vi ikke selv har den ekspertviden, der skal til, hjælper vi gerne med at finde andre, som kan hjælpe.

Vi tilbyder en bred vifte af ydelser, der tager udgangspunkt i jeres behov og særlige omstændigheder, ressourcer og udfordringer!

Det er gratis
Vores rådgivning er gratis og ydes af vores ansatte eller frivillige. Det kan foregå over telefonen eller på mail, men vi foretrækker personlige møder, da det oftest giver det bedste resultat – og vi kommer gerne ud til jer. Vi engagerer os i kortere eller længere perioder alt efter jeres behov.

Hvem kan få rådgivning?

 • Frivillige, bestyrelser og ansatte i frivillige sociale organisationer
 • Dig, der ved at etablere en forening, et netværk eller et nyt projekt inden for det frivillige sociale arbejde
 • Offentlige organisationer eller private virksomheder, der ønsker at etablere samarbejde med frivillige sociale organisationer.

Søg frivillig


Vi har en del informationsmateriale fra frivillige sociale foreninger i kommunen - for at sikre, at vi også videreformidler til jeres forening, er det en god idé at sørge for, at vi også har materiale fra jer.

Vi får ofte henvendelser fra mennesker, som vil høre mere om det at være frivillig. Vi tilbyder dem en frivilligsamtale, hvor vi med udgangspunkt i deres interesser og ressourcer finder frem til relevante foreninger og tilbud.
Vi tilstræber, at de kommende frivillige går fra vejledningen med stor lyst og motivation til at gå i gang – og med viden om de pågældende foreninger og tilbud. Efter samtalen tager den enkelte som regel selv kontakt til foreningerne, men vi kan også være behjælpelige med den videre kontakt.

Frivilligjob.dk
I kan også søge frivillige via www.Frivilligjob.dk, som drives af frivilligcentrenes landsorganisation Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark.

Vi hjælper gerne med råd og vejledning til jeres opslag, eller I kan oprette opslagene gennem os.

Tjekliste til jobopslag:

 • Hvem søger?
 • Information om stedet - hvem er brugerne og hvad er foreningens formål?
 • Hvilken type frivillig søges - er der fx krav i forhold til alder, uddannelse m.m.?
 • Hvad får de frivillige ud af at engagere sig – fx kurser, et godt socialt sammenhold?
 • Hvad består det frivillige arbejde i - hvad er opgaverne?
 • Hvornår ønskes jobbet besat?
 • Forventet antal timer - hvor meget tid vil opgaverne tage?
 • Kontaktoplysninger - hvem skal man kontakte?

Se også Frivilligjob.dks guide til gode og effektive opslag - læs mere her.

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25