facebook
1mailknap
Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

For foreningerLidt introduktionstekst

Rekruttering, Fastholdelse og Organisering af Frivillige

bliv synlig og attraktiv for den frivillige

Frivillige er fundamentet i foreningsarbejdet

Det er vigtigt at finde de rigtige frivillige til de forskellige opgaver. Det er også vigtigt, at de frivillige i jeres forening og en god oplevelse med at være frivillig. Fokus på rekruttering, introduktion, frivilligpleje og udvikling kan være med at sikre en stabil og velfungerende frivilliggruppe med en løbende og balanceret tilgang af nye frivillige - og det kan holde udskiftningen af frivillige på et minimum.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

 • Hvilke opgaver kan frivillige løse i vores forening?
 • Hvor finder vi potentielle frivillige, og hvordan skriver vi et godt jobopslag?
 • Hvilke krav kan vi stille til vores frivillige?
 • Hvordan sikrer vi en god introduktion, og hvordan fastholder vi vores frivillige?
 • Hvordan siger vi farvel til vores frivillige?
 • Skal vi have en frivilligpolitik?

 

FRIVILLIGE ER FORENINGENS ALLERSTØRSTE AKTIV

Hvis I vil sikre en aktiv forening, der ikke driver rovdrift på ”Tordenskjolds soldater”, er organisering og ledelse af frivillige altafgørende. Derfor er det en god ide at arbejde med fordeling af ansvar og arbejdsopgaver, med organisationens struktur, klare forventningsafstemninger og kommunikationen internt i foreningen.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

 • Hvordan kan I styre frivillige?
 • Hvordan fordeler I ansvar og opgaver
 • Hvordan skal I organisere de frivillige?
 • Hvordan motiverer og passer I på de frivillige?
 • Hvordan håndterer I konflikter?
 • Kan I fyre en frivillig?
 • Hvem refererer til hvem?
 • Hvordan sikrer vi en god intern kommunikation?
 • Skal vi have en frivilligpolitik?