facebook
1mailknap
Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

For foreningerLidt introduktionstekst

Selvhjælpsgruppe og Forenings Opstart

Skal I starte en ny forening?

Det, som styrer og bestemmer over foreningen, er derfor ofte foreningens vedtægter. Der er heller ingen formelle krav til vedtægterne, så det er op til den enkelte forening, hvad der skal stå i dem. Imidlertid er der en lang tradition for opbygningen af foreninger og vedtægter, og forskellige puljer og fonde kan ligeledes stille krav til en forening, hvis den skal modtage støtte.

En forening opfattes normalt som en sammenslutning af mennesker med et fælles mål eller en fælles interesse, som er organiseret og ledet efter almindelige demokratiske regler og procedurer. I Danmark er foreningsfriheden nedskrevet i Grundlovens § 78, hvoraf det fremgår, at alle har ret til at danne foreninger og ikke kan opløses af staten - så længe formålet er lovligt.

Derudover er der ikke en egentlig lov om foreninger i Danmark, som stiller krav til, hvordan en forening skal styres eller drives. Foreninger kan dog være underlagt lovgivning fra andre områder, fx persondataloven, erstatningsansvar eller eventuelt medarbejderansvar.

Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

 • Formål med foreningen (hvad – hvorfor – for hvem?)
 • Hvordan foreningen skal organiseres?
 • Bestyrelsens sammensætning og ansvar
 • Forventede udgifter
 • Støttemuligheder - offentlig, private fonde m.v.?
 • Vedtægter
 • Stiftende generalforsamling
 • Samarbejdspartnere

 

Selvhjælpsgrupper

En række danske og internationale undersøgelser viser, at deltagelse i selvhjælpsgrupper virker. Deltagerne opdager, at de ikke er alene i verden med deres problemer, og de oplever, at de selv kan gøre noget for at forbedre deres liv – sammen med andre. Det mindsker følelsen af isolation med ens problem og øger ens handlekraft

Selvhjælp er en 25 år gammel og velkendt metode i Danmark, som virker ved, at mennesker hjælper sig selv og hinanden ved at mødes og dele erfaringer om svære livssituationer. Der kan være en frivillig igangsætter, der hjælper gruppen i gang, men ansvaret og ejerskabet for gruppens udvikling ligger hos deltagerne.

Selvhjælp er at skabe rammer for, at mennesker kan dele erfaringer med hinanden om ofte vanskelige livsvilkår uden indblanding af det professionelle behandlersystem, så de kan komme videre på egen hånd – og det kræver som udgangspunkt ikke andet end en frivillig igangsætter, lidt forplejning og adgang til et lokale.  

Ønsker I at vide mere om selvhjælpsgrupper eller at starte en selvhjælpsgruppe, så tag fat i os. Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:

 • Hvad er en selvhjælpsgruppe?
 • Hvorfor en selvhjælpsgruppe?
 • Hvilke værdier bygger selvhjælpsgrupper på?
 • Hvordan starter I en selvhjælpsgruppe, og hvordan er det videre forløb?
 • Hvordan sammensætter I grupperne?
 • Hvem skal være igangsættere for grupperne?
 • Hvad er igangsætternes rolle?
 • Hvordan bliver man en god igangsætter?
 • Hvordan afslutter man en selvhjælpsgruppe?