facebook
1mailknap
Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

For foreningerLidt introduktionstekst

Foreninger

Vi arbejder for
 • at støtte, synliggøre og inspirere det eksisterende frivillige arbejde og at hjælpe nye tiltag i gang
 • at skaffe flere frivillige og gøre det lettere at blive frivillig og lettere at finde hjælp i de friivllige tilbud
 • en mere helhedsorienteret indsats ved at skabe netværk, kurser og samarbejder på tværs af foreninger, kommune og andre aktører
 • at gøre opmærksom og debattere frivilligt socialt arbejde for at sikre og forbedre rammer og vilkår for den frivillige sociale indsats

Vi er en frivillig non-profit organisation og har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og udsatte mennesker. Dvs det frivillige arbejde på socialområdet. Frivillige indsatser, der retter sig mod fx handicappede, ældre, kronisk syge, ensomme, ledige, misbrugere, sårbare i alle aldre, flygtninge osv. Men vi samarbejder også med frivillige foreninger og grupper på andre ormåder. 

Vi tilbyder at hjælpe din forening med forskellige services og praktiske udfordringer

 • Konsulentbistand ift drift og udvikling af din forening
 • Hjælpe nye initiativer i gang
 • Formidling af frivillige og brugere til foreninger - hjælpe borgerne videre
 • Mødelokaler, kontorplads og faciliteter til foreninger og projekter
 • Synliggøre foreningerne ved at udgive en frivilligvejviser og arrangere en række synlighedsarrangementer
 • Kurser, workshop og temadage for de frivillige
 • Praktisk hjælp til at kopiere, lave foldere, plakater, rådgive og læse korrektur på en projektansøgning eller pressemeddelelse, henvise til kontaktpersoner i kommunen, i medierne eller i andre foreninger  
 • Koordinere og samordne frivillige initiativer ved at danne og facilitere netværk, samarbejde og erfa-møder

Du kan i menuen ovenfor læse mere om vores forskellige tilbud til de lokale foreninger og projekter. 
Hvis I har brug for assistance, så tag fat i os - så vil vi gøre vores bedste for at hjælpe.